Co mohu vyřídit v obchodním místě?

  • změny v agendě vodného
  • záležitosti fakturace, žádost o sepsání splátkového kalendáře
  • úhrada faktur za vodné, a ostatní platby
  • reklamace ze všech oblastí činnosti společnosti
  • předložení žádosti o zřízení vodovodní přípojky
  • podání žádosti o stanovisko ke stavbám na všech stupních řízení
  • objednávky zhotovení nebo oprav vodovodních  přípojek
  • objednávky speciálních služeb (vývoz žump a septiků, dovoz vody v cisterně apod.)
  • informace potřebné pro uzavírání smluv

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, na základě které je spotřebiteli umožněno řešit s dodavatelem zboží nebo poskytovatelem služeb své reklamační spory rovněž mimosoudní cestou. Spotřebitel (rozumí se jím fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), který není spokojen s vyřešením reklamace, s níž se obrátil na podnikatele, se může obrátit na Českou obchodní inspekci a požádat ji o vyřešení sporu mimosoudní cestou. Takový návrh může spotřebitel podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu u prodávajícího. Více informací k této problematice naleznete na internetových stránkách www.coi.cz