Kvalita vody

IMGProces výroby pitné vody a kvalita produktu jsou sledovány dle platné legislativy a rovněž v četnosti a rozsahu nezbytném pro kontrolu správnosti nastavení technologických procesů. Kvalita pitné vody je kromě laboratorních analýz vzorků sledována řadou kontinuálních analyzátorů a jsou pro ni stanoveny hygienické limity vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah jejich kontroly.
Legislativní vzorky vod jsou analyzovány v akreditované laboratoři.

Informacemi o kvalitě pitné vody jsou aktualizovány dle zákonných požadavků kontroly odběrů z vodovodu Životice u Nového Jičína.  Uvádí jednak mezní a nejvyšší mezní hodnoty pro jednotlivé ukazatele (to znamená maximální přípustné hodnoty podle platných předpisů pro kvalitu pitné vody), jednak aktuální hodnoty kvalitativních ukazatelů. Každý  spotřebitel se tak může přesvědčit, že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody.

Hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů jsou stanoveny takto:
Vápník doporučená hodnota 40 - 80 mg/l
Hořčík doporučená hodnota 20 - 30 mg/l 
Dusičnany nejvyšší mezná hodnota 50 mg/l

Vzorky_21_4_2022.pdf Vzorky_21_4_2022.pdf
Size : 825.022 Kb
Type : pdf

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína