Standardy Obce Životice u Nového Jičína

Standardy neslouží jen pro standardizaci vlastních investic, ale slouží také jako návod pro zákazníky, projektanty a dodavatele, kteří s naší obcí spolupracují. Dále je uveden přehled některých standardů, které se týkají projektování, výstavby a provozování vodohospodářských zařízení a související činnosti.

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína