Obec Životice u Nového Jičína
Životice u Nového Jičína 128
742 72, Mořkov
IČO: 48804711
DIČ: CZ 48804711

číslo účtu pro platby vodného - GE Money Bank, Nový Jičín, 529764/0600
variabilní symbol - číslo smlouvy o dodávce vody

Copyright Vodovod Životice u Nového Jičína